Monday, January 1, 2018

Rodina Jana Zajíčka, kolínského mlynáře

Mlynářské rodiny mám mezi předky z matčiny strany jak na Vysočině, tak i na Kolínsku. Když se Jaroslav Bartl oženil v roce 1914 s Marií Potůčkovou, ženil se s dívkou, která měla mezi svými předky hned několik mlynářských rodin. Jednou z nich byla i rodina kolínských mlynářů - krupařů Zajíčků.

Sunday, January 1, 2017

Evangelíci Černíci

Jednou ze záhad, kterou se mi dlouho nedařilo rozlousknout, a jedním z dlouho nedotčených restů byla rodina Černíkových ze Třech Dvor. Josef Černík, můj předek, se v červenci 1838 oženil ve Veltrubech s tamní rodačkou Marií Frančíkovou. U sňatku je o něm celkem dost informací: 

SOA Praha, ŘKFÚ Veltruby, kniha č. 8, oddaní 1837-1863, str. 3.
Josef Černík, tovaryš krejčovský ze Třech Dvor, vesnice k městu Kolínu patřící, čp. 33, syn zemřelého Josefa Černíka, chalupníka ze Třech Dvor čp. 33, a manželky jeho Alžběty rozené Celer ze vsi Libenic čp. 23 na panství kolínském. Helvétského vyznání, 21 let, svobodný.

Wednesday, December 28, 2016

Kbelský dvůr 1787 až 1808

Matěj Bartl nebyl zdaleka jediným mým předkem, který sloužil na panských dvorech. Mezi takové předky patřil i Jiří Rejthar, narozený kolem roku 1750 v Nepolisech kousek od Chlumce nad Cidlinou. Bohužel se nepoliské matriky před rokem 1775 nedochovaly, takže informace, které o Jiřím zatím mám, pocházejí jen z jeho sňatku a pozdějších záznamů. Byl synem Jana Rejthara, nepoliského rolníka (incola) nebo domkáře (casarius), který zemřel v Nepolisech čp. 10 v roce 1779.

Nepolisy a Kbel jsou vzdušnou čarou vzdáleny 32 kilometrů - na druhou polovinu 18. století úctyhodná vzdálenost.

Monday, December 26, 2016

Matěj Bartl a dvory kolem Přistoupimi

S dějinami rodu Bartlových jsou na přelomu 18. a 19. století spojeny tři panské dvory kolem Přistoupimi, kde tehdy pracoval předek Matěj Bartl (1778-1848). Prvním z nich je dvůr Chrást, který vznikl na místě původní stejnojmenné tvrze a dnes již zaniklé vesnice, necelé dva kilometry jižně od Přistoupimi, u silnice na Krupou a dál na Kostelec nad Černými lesy.

Chrast a okolí na Müllerově mapě Čech