Sunday, January 1, 2017

Evangelíci Černíci

Jednou ze záhad, kterou se mi dlouho nedařilo rozlousknout, a jedním z dlouho nedotčených restů byla rodina Černíkových ze Třech Dvor. Josef Černík, můj předek, se v červenci 1838 oženil ve Veltrubech s tamní rodačkou Marií Frančíkovou. U sňatku je o něm celkem dost informací: 

SOA Praha, ŘKFÚ Veltruby, kniha č. 8, oddaní 1837-1863, str. 3.
Josef Černík, tovaryš krejčovský ze Třech Dvor, vesnice k městu Kolínu patřící, čp. 33, syn zemřelého Josefa Černíka, chalupníka ze Třech Dvor čp. 33, a manželky jeho Alžběty rozené Celer ze vsi Libenic čp. 23 na panství kolínském. Helvétského vyznání, 21 let, svobodný.