Sunday, January 1, 2017

Evangelíci Černíci

Jednou ze záhad, kterou se mi dlouho nedařilo rozlousknout, a jedním z dlouho nedotčených restů byla rodina Černíkových ze Třech Dvor. Josef Černík, můj předek, se v červenci 1838 oženil ve Veltrubech s tamní rodačkou Marií Frančíkovou. U sňatku je o něm celkem dost informací: 

SOA Praha, ŘKFÚ Veltruby, kniha č. 8, oddaní 1837-1863, str. 3.
Josef Černík, tovaryš krejčovský ze Třech Dvor, vesnice k městu Kolínu patřící, čp. 33, syn zemřelého Josefa Černíka, chalupníka ze Třech Dvor čp. 33, a manželky jeho Alžběty rozené Celer ze vsi Libenic čp. 23 na panství kolínském. Helvétského vyznání, 21 let, svobodný.
Helvétského vyznání, tedy evangelík. Takže je možné ho najít (jako ostatně všechny evangelíky až do roku 1848) v katolických i evangelických matrikách. 21 let, narozený tedy zřejmě v roce 1817. Otec již po smrti, chalupník ve Třech Dvorech. Matka z Libenic, sňatek rodičů proto ve farnosti Grunta (katolická farnost), případně Krakovany (evangelická farnost). 

Narození se mi ovšem ve Třech Dvorech najít nepovedlo. Jsou tam zapsaní mladší sourozenci, ovšem až po roce 1819. Tady pomohl Martin Křídlo, který mi už v roce 2005 napsal následující: V roce 1819 koupili Josef a Alžběta Černíkovi chalupu čp. 33 ve Třech Dvorech. Co když před rokem 1819 Černíkovi ve Třech Dvorech vůbec nežili a jejich syn Josef se tedy narodil někde úplně jinde?

Ukázalo se, že tomu tak opravdu bylo - Josef starší byl v roce 1816, kdy se oženil s Alžbětou Celerovou (sňatek je zapsán v obojích, katolických i evangelických, matrikách), chalupníkem ve Všechlapech čp. 7. Z katolické matriky jsem se dozvěděla, že jeho otcem byl Pavel Černík ze Všechlap, z evangelické matriky pouze povolání. A také věk, 23 let. 

SOA Praha, ŘKFÚ Grunta, kniha č. 1, oddaní 1784-1900, str. 207.
Josef, syn Pavla Černíka, chalupníka ze Všechlap, českošternberského panství. Evangelického vyznání, 23 let, svobodný.
Je otázkou, jak se ze Všechlap, ležících na Benešovsku, nedaleko Divišova, dostal právě do Třech Dvor. Navíc to vypadá, že se jednalo o jedinou třídvorskou evangelickou rodinu. Společně s Josefem se do Třech Dvor přestěhovala i jeho sestra Barbora. Ta se provdala v roce 1822 za - Josefa Černíka. Ano, Barbořin manžel se jmenoval stejně jako její bratr. Byl synem Jana Černíka ze Švábínova a Kateřiny rozené Pospíšilové. Zároveň byl vojenským vysloužilcem - invalidou a krejčím. A zůstal společně se svou manželkou usazený ve Třech Dvorech v chalupě čp. 33, kde už žil Barbořin bratr Josef se svou rodinou.

Tři Dvory čp. 33 na mapě stabilního katastru.

To máme dva Josefy Černíky ve stejné chalupě ve stejném období, oba evangelíky. V matrice narozených to situaci nekomplikuje, ovšem matrika narozených katolické farnosti Kolín je na internetu v současnosti k dispozici pouze do roku 1819 (leden 2017). A tady nastává další problém - kam patřily Tři Dvory evangelickou farností?

SOA Praha, ŘKFÚ Kolín, matrika č. 40, oddaní 1785-1840, str. 23b.
Barbora, dcera po Pavlovi Černíkovi, chalupníku ze Zderadin, a matky Magdaleny rozené Josef Erlich z Vranic. Evangelického vyznání, 26 let, svobodná.
Barboru s Josefem oddával v roce 1822 Josef Nešpor, pastor helvétské konfese. Povedlo se mi najít, že měl v té době být pastorem ve farnosti Močovice (později Čáslav). Tam jsem sice našla sňatek Barbory a Josefa, ale nenašla jsem tam záznamy o narození jejich dětí. Ty jsem nenašla ani v evangelické farnosti Krakovany, kde byli zapisováni zemřelí ze Třech Dvor, mimo jiné můj předek Josef starší. Ten zemřel ve Třech Dvorech čp. 33 v roce 1828. Ovšem narození... Nikde. Od roku 1828 chodili třídvorští do evangelické modlitebny v Libenicích, ovšem starší matriky by měly být ve Velimi, ale tam také nic. Je to ještě záhada k rozluštění. 

Můj Josef s Alžbětou rozenou Celerovou, kteří se vzali v roce 1816, jsou zapsáni v soupisu poddaných českošternberského panství z roku 1817 ve Všechlapech čp. 7: 

SOA Praha, Velkostatek Český Šternberk, inv. č. 170 - soupis poddaných 1817, fol. 35.

Pátrání tedy pokračuje dál - Josef byl synem Pavla Černíka, chalupníka ve Všechlapech čp. 7. Ovšem v soupisu poddaných z roku 1817 Pavel uvedený není, takže už byl po smrti. Není zapsaná ani jeho manželka Magdalena, její úmrtí se mi ale povedlo najít v roce 1819 ve Třech Dvorech čp. 33. V soupisu poddaných není zapsaná ani Barbora - kde tedy žila? Zvláštní uspořádání, opět další věc k rozluštění. 

Pavel zemřel v roce 1813 ve Všechlapech čp. 7. Je zapsán jako 62letý chalupník a - pozor - svobodník. Jak už jsem věděla ze záznamu o svatbě dcery Barbory, pocházel ze Zderadin, v evangelické matrice je navíc zapsáno, že se Barbora narodila ve Zderadinách čp. 4. A protože byl Pavel svobodník, podívala jsem se samozřejmě do soupisu svobodníků v Čechách z roku 1789. A tam jsou ve Zderadinách zapsáni hned tři Černíci: 

Franz Xav. Twrdy: Pragmatische Geschichte der böhmischen Freysassen, str. 212.

Jako první je uveden František Černík, majitel selských usedlostí čp. 4 a 5 - pravděpodobně tedy můj předek, případně bratr mého Pavla, který měl sídlit na čp. 4. Dále jsou zapsáni Josef (čp. 7) a Karel (čp. 11 a židovská chalupa I), zřejmě příbuzní. Z čp. 7 pocházel Josef Černík, syn zde uvedeného Josefa, který se v roce 1804 oženil s Annou, dcerou Jana Šmakala, pachtýře benického dvora. 

Trochu přejosefováno, tak pro přehled:
 • Josef Černík starší, můj předek, syn Pavla Černíka ze Zderadin čp. 4 / Všechlap čp. 7, žijící ve Třech Dvorech čp. 33
 • Josef Černík mladší, můj předek, syn výše uvedeného Josefa a jeho ženy Alžběty rozené Celerové
 • Josef Černík, manžel Barbory, švagr Josefa staršího a strýc Josefa mladšího, syn Jana Černíka ze Švábínova čp. 23
 • Josef Černík I, zatím nezjištěno, zda a jak příbuzný, svobodník ve Zderadinách čp. 7
 • Josef Černík II, syn Josefa I, svobodník ve Zderadinách čp. 7
Josef starší se měl dle věku u sňatku narodil v roce 1793, podle věku u úmrtí v roce 1788. Nakonec se jako správný ukázal věk u úmrtí, což mě dost překvapilo, většinou bývá právě tenhle věk mimo. Přišel na svět ve Zderadinách čp. 4, chalupu ve Všechlapech koupil Pavel až později. 

Zderadiny čp. 4 na mapě stabilního katastru.

Zde se narodily následující děti Pavla a Magdaleny:
Další děti už Pavel s Magdalenou neměli, a to ani ve Zderadinách čp. 4, ani ve Všechlapech čp. 7.

Vzali se v lednu 1777 a jejich sňatek je zapsán ve farnosti Divišov. Pavel byl synem Václava Černíka, svobodníka ze Zderadin čp. 4. A další informace se mi snad podaří posbírat v průběhu roku, dvou nebo tak.

1 - Zderadiny; 2 - Vranice; 3 - Všechlapy; 4 - Libenice; 5 - Tři Dvory.

2 comments:

 1. Černíkovi jsou ve Zderadinách od počátku 17. století, předtím patrně v Solšicích. Zrovna se probírám skrze svobodnické knihy a desky zemské, co vše se k Černíkům (zejména k těm mým z č. 11) dá najít. Když budete mít zájem, podělím se, až budu vědět víc.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Vím, že tam jsou dlouho, budu ráda za jakékoli informace k těm mým. Matriky jsem musela zase odložit, neb práce volá, ale třeba se k tomu ještě letos dostanu.

   Delete