Wednesday, December 28, 2016

Kbelský dvůr 1787 až 1808

Matěj Bartl nebyl zdaleka jediným mým předkem, který sloužil na panských dvorech. Mezi takové předky patřil i Jiří Rejthar, narozený kolem roku 1750 v Nepolisech kousek od Chlumce nad Cidlinou. Bohužel se nepoliské matriky před rokem 1775 nedochovaly, takže informace, které o Jiřím zatím mám, pocházejí jen z jeho sňatku a pozdějších záznamů. Byl synem Jana Rejthara, nepoliského rolníka (incola) nebo domkáře (casarius), který zemřel v Nepolisech čp. 10 v roce 1779.

Nepolisy a Kbel jsou vzdušnou čarou vzdáleny 32 kilometrů - na druhou polovinu 18. století úctyhodná vzdálenost.

Jiří Rejthar se oženil v roce 1781 v nebovidské farnosti s Kateřinou, dcerou Františka Šaura, chalupníka ze Kbelu. Tehdy už je Jiří psán jako poddaný velkokbelského panství a také jako actualis famulus, tedy činný sluha nebo čeledín na kbelském dvoře čp. 2.

Nepolisy a Kbel nejsou právě blízko u sebe a tato vzdálenost vyvolá okamžitě otázku, jak se asi Jiří do tak vzdáleného místa dostal. Stěhování se na vzdálenost větší než několik kilometrů nebylo ve druhé polovině 18. století zrovna obvyklé. Panství Chlumec nad Cidlinou, kam Nepolisy patřily, byl v té době v majetku rodu Kinských, naproti tomu panství Kbel (Gross Gbel německy, Magno-Gbell latinsky) patřilo rodu Náchodských z Neudorfu - na stejného majitele panství toto stěhování svést nemůžeme. V kbelských matrikách, resp. v matrikách farností Nebovidy a Lošany, kam Kbel patřil do roku 1786/od roku 1786, ale potkáváme zápisů spojených s Nepolisy více. Spojení zde nějakou formou existovalo, zbývá jen dopátrat, proč tomu tak bylo. 

Panský dvůr ve Kbelu patřil k zámku, který byl vystavěn v barokním slohu ve 40. letech 18. století, snad na místě původní kbelské tvrze. Budovy dvora se dochovaly do současnosti, zámek nikoli - byl zbořen v roce 1983 pro zchátralost. 

Budova kbelského zámku těsně před zbořením. Zdroj: Cesty a památky.

Na kbelském dvoře se narodilo šest dětí z Jiřího manželství s Kateřinou, zbývající tři přišly na svět v domku čp. 7 ve Kbílku, kam se rodina přestěhovala v roce 1796. Zvláštní časové období 26 let, od roku 1782 do roku 1808, jsem si vybrala pro mapování ze dvou důvodů - předně zde v tomto období působili moji předci (nejen Jiří Rejthar, ale i Matěj Novotný, můj 5x pradědeček a tchán Jiřího dcery Barbory), za druhé jsou zdejší matriky aktuálně (prosinec 2016) zdigitalizovány pouze do roku 1808. 

Kbelský dvůr na mapě stabilního katastru (1838).

Ve zmíněných letech zde nacházíme následující rodiny (jsou seřazeny abecedně podle příjmení):

Matěj Beneš s manželkou Annou rozenou Zemanovou z Kácova, šafář
 • 1797 syn Jan, zemřel 9.6.1803 ve kbelském dvoře na neštovice
 • 1799 syn Josef, zemřel 7.11.1802 ve kbelském dvoře na vyraženinu
 • 1801 syn František, zemřel 21.10.1802 ve kbelském dvoře na vyraženinu
 • 24.7.1803 dcera Anna
Vít Douba s manželkou Annou, skoták
 • 1793 syn Josef, zemřel 5.4.1799 ve kbelském dvoře
 • 26.9.1799 syn Josef Václav Michal
pan Tomáš Hiebner s manželkou Josefou, správce
 • 2.8.1792 syn Hynek Josef Prokop 
 • 10.1.1794 syn Ferdinand
 • 19.9.1795 dcera Rosina Františka Václava
pan Tomáš Hübner s manželkou Františkou rozenou Funkovou z Horní Cerekve (sňatek proběhl v Horní Cerekvi v roce 1803), správce
 • 1803 syn Vincenc, zemřel 17.4.1804 ve kbelském dvoře na psotník
 • 21.7.1804 dcera Aloisie Rosina
 • 2.4.1806 syn Rudolf Emanuel Josef
 • 11.5.1808 syn Jan Nepomucký Emanuel Josef
Josef Maxa s manželkou Dorotou, kravař
 • 15.9.1803 dcera Anna Ludmila
Matěj Novotný s manželkou Kateřinou, pacholek
 • 18.10.1793 dcera Marie Magdalena, zemřela 19.4.1795 tamtéž
 • 18.1.1796 syn Václav
 • 27.3.1798 syn Jan Nepomucký
Jiří Rejthar s manželkou Kateřinou, podruh
 • 7.8.1787 dcera Anna
 • 28.2.1789 syn Jiří
 • 13.3.1791 syn Josef 
 • 12.5.1793 syn Jan Nepomucký
 • 13.10.1795 dcera Barbora
Václav Šaur s manželkou Mařenou, kravař, šafář
 • 27.5.1784 syn František Serafínský
 • 26.8.1791 syn Václav, zemřel 8.9.1791 tamtéž
pan Jan Urválek s manželkou paní Barborou rozenou Wanglerovou z Radovesnic (sňatek proběhl v roce 1797 v Radovesnicích), správce
 • 31.3.1798 syn Emanuel František, zemřel 29.4.1799 tamtéž na neštovice
 • 4.12.1799 dcera Anna Barbora
 • 29.5.1801 syn Jan Nepomucký
Jiří Vojtíšek s manželkou Annou rozenou Meserodovou, šafář
 • 3.6.1790 dcera Kateřina, zemřela 27.7.1790 tamtéž
 • 30.5.1791 dcera Rosalie, zemřela 22.3.1808 tamtéž na peteče
 • 2.8.1793 dcera Anna
 • 23.10.1795 syn Josef
 • 21.6.1798 dcera Barbora
 • 26.3.1801 syn Jan
 • 10.10.1807 dcera Kateřina, zemřela 6.11.1807 tamtéž
Jan Vondráček s manželkou Annou rozenou Moudříkovou, kočí
 • 10.10.1807 dcera Barbora, zemřela téhož dne
Václav Votřepálek s manželkou Barborou, slouha
 • 26.9.1791 dcera Kateřina, zemřela 7.8.1792 tamtéž
 • 15.9.1793 dcera Marie Anna
Matěj Zeman s manželkou Annou, ovčák
 • 1782 syn Václav, zemřel 22.5.1790 na neštovice
 • 27.5.1790 syn Jan Křtitel
pan Václav Zinner s manželkou Annou, správce
 • 12.4.1786 syn Josef Ignác
 • 22.6.1787 dcera Magdalena, zemřela 1.7.1787 tamtéž
další osoby z matriky zemřelých:
 • 18.1.1793 Barbora, vdova po Františku Zaheiskym (Zahájském?)
 • 9.9.1795 František, syn po Františkovi Suzu, tkalci z Chotouchova, 19 let
 • 29.2.1796 Barbora, dcera Václava Kroupy, podruha z Kořenic, 9 let
 • 31.10.1796 František Procházka, pacholek ze dvora, 22 let
 • 3.5.1803 Františka, vdova po Jakubovi Zemanovi, hospodáři ze vsi Ostrova, 60 let
 • 4.12.1804 Kateřina, vdova po Nabělovi, sousedu kutnohorském, 65 let
 • 12.4.1806 Alžběta, vdova po Václavu Funkovi, mýtném v Horní Cerekvi, 66 let (matka Františky, manželky Tomáše Hübnera)

No comments:

Post a Comment