Wednesday, December 28, 2016

Kbelský dvůr 1787 až 1808

Matěj Bartl nebyl zdaleka jediným mým předkem, který sloužil na panských dvorech. Mezi takové předky patřil i Jiří Rejthar, narozený kolem roku 1750 v Nepolisech kousek od Chlumce nad Cidlinou. Bohužel se nepoliské matriky před rokem 1775 nedochovaly, takže informace, které o Jiřím zatím mám, pocházejí jen z jeho sňatku a pozdějších záznamů. Byl synem Jana Rejthara, nepoliského rolníka (incola) nebo domkáře (casarius), který zemřel v Nepolisech čp. 10 v roce 1779.

Nepolisy a Kbel jsou vzdušnou čarou vzdáleny 32 kilometrů - na druhou polovinu 18. století úctyhodná vzdálenost.

Monday, December 26, 2016

Matěj Bartl a dvory kolem Přistoupimi

S dějinami rodu Bartlových jsou na přelomu 18. a 19. století spojeny tři panské dvory kolem Přistoupimi, kde tehdy pracoval předek Matěj Bartl (1778-1848). Prvním z nich je dvůr Chrást, který vznikl na místě původní stejnojmenné tvrze a dnes již zaniklé vesnice, necelé dva kilometry jižně od Přistoupimi, u silnice na Krupou a dál na Kostelec nad Černými lesy.

Chrast a okolí na Müllerově mapě Čech